Genel yönetim sektörü kapsamı uluslararası standartlara göre güncellendi

Bakanlık tarafından hazırlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genel yönetim sektörünün kapsamı uluslararası standartlara göre güncellenirken sektör kapsamına yeni kurumsal birimler eklendi. Geçmiş yıllara ait verileri de alınacak olan bu birimlerin tebliğ ekinde yer alması sağlandı.

Tebliğ ekinde “merkezi yönetim alt sektörü” başlığı altında listelenen “bütçe içi kurumların” veri giriş süreleri belirlenirken bütçe tahminlerinin birimlerden alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerine ait olup tebliğ ekindeki listede yer almayan şirketlerin verileri, Bakanlıkça talep edilebilecek ve kullanılabilecek.

Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablolarını kasım ayı sonuna kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa gönderecekler.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir